Tình hình XHK hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ của VIỆT NAM trong 3 tháng đầu năm 2017

 

 

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

I. XUẤT KHẨU
- Tháng 3/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước. 
 

+ Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 3/2017 đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước, đạt trên 713 triệu USD, tăng tới 57% so với tháng trước đó và tăng 22,31% với tháng 3/2016. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt trên 518 triệu USD, tăng 66,4% so với tháng 02/2016 và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Trong quý I năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 1,78 tỷ USD, tăng tới 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,29 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 72,64% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, giảm so với tỷ lệ 74,32% của cùng kỳ năm ngoái.


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
+ Tháng 3/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 317 triệu USD, tăng 53,07% so với tháng 02/2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 286 triệu USD, tăng 57,5% so với tháng trước đó.
+ Trong quý I năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp này đạt trên 807 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 728 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2016; chiếm 90,26% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối và chiếm 56,32% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 
+ Tháng 3/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG  của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong đó tăng mạnh nhất là thị trường Trung Quốc và Đức, với mức tăng lần lượt là 75,93% và tăng 47,85% so với tháng trước đó. 
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hai thị trường chủ lực khác như Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng tăng rất mạnh, lần lượt tăng 22,68% và tăng 17,49% so với tháng 02/2017. 
+ Trong quý I năm 2017, Hoa Kỳ liên tục duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 691 triệu USD, tăng 15,96% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. 
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Australia đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. chỉ duy có thị trường Anh lại giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2016.


II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:​
- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, bên cạnh việc xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam tháng 3/2017 cũng tăng rất mạnh, đạt trên 219 triệu USD, tăng 39,7% so với tháng trước đó và tăng 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 
- Quý I năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 519 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, tại lĩnh vực xuất nhập khẩu G&SPG  trong quý I năm 2017, Việt Nam đã xuất siêu 1,26 tỷ USD. 
- Thị trường Doanh nghiệp FDI ​
+ Tháng 3/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 61 triệu USD, tăng 48,5% so với tháng trước đó. 
+ Quý I năm 2017, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp này đạt gần 139 triệu USD, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 26,74% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:​
+ Tháng 3/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường chủ lực như: campuchia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, malaysia, Thái lan, Newzealan đều tăng rất mạnh. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng tới 121,3% so với tháng trước đó. 
+ Quý I năm 2017, campuchia vừa là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường tăng mạnh nhất, đạt trên 98 triệu USD, tăng 109,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, chỉ duy có trường Thái lan lại giảm tới 11,43% so với cùng kỳ năm 2016. 

Thể loai: